Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

We leven vanuit het geloof dat we Gods kinderen zijn en dat Hij de mensen liefheeft.
 
We voeden ons geloof door de Bijbel en laten ons inspireren door Gods Geest en het leven van Jezus Christus. Zijn leven hield niet op bij de dood. Dat geeft ons vertrouwen. De wekelijkse eredienst is een belangrijk moment om ons geloof te voeden. Maar ook op andere momenten en manieren zoeken we naar wat God met ons wil.
 
Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland
 
Iedereen is welkom
De gemeente wil ruimte bieden aan ieder die betrokken wil zijn op God. We hebben ons daarom aangesloten bij Kerken met Stip en bij Wijdekerk.
We willen daarbij in alle openheid luisteren naar elkaars vragen en naar elkaars antwoorden en samen zoeken naar wat God ieder van ons in deze tijd te zeggen heeft. In de activiteiten (leerhuis, vieringen, diaconaat) proberen we aan die verschillen recht te doen, zodat ieder een plaats kan vinden.
 
Groene kerk
groen kerk pgnn logoSinds  september  2015  zijn  we  een  groene  gemeente  geworden.  Onze  kerk  helpt  daarbij  mee  aan  een  duurzame  ontwikkeling  in  onze  samenleving. In  het  klavertje-4-logo  van  de  Groene Kerk zien we terug wat wij bij de schepping  hebben  gekregen:  aarde,  mensen,  goed  en geld en vrijheid en genieten. In termen van duurzame  ontwikkeling:  ecologische,  sociale,  economische  en  geestelijke  duurzame ontwikkeling.
 
Oecumene
In Nieuwegein zijn er nog twee gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit betreft de protestantse gemeente De Rank en de hervormde gemeente Vreeswijk. Onze gemeente werkt op verschillende terreinen samen met de R.K. Taborparochie. Naast de samenwerking op diaconaal terrein (samen met de Rankgemeente) is er de samenwerking op pastoraal terrein in de Oecumenische werkgroep.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord