Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Geboorte of adoptie

De geboorte of adoptie van uw kind wordt niet automatisch aan de kerk gemeld. U moet dit zelf aan de kerk berichten door middel van een kaartje naar het kerkelijk bureau of de wijkpredikant. Uw kind wordt op grond van dat bericht geregistreerd.

DopenDoop

Als u uw kind wilt laten dopen (of zelf gedoopt wilt worden) kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant. In overleg wordt dan een doopdatum vastgesteld. Ook als u uw kind in een andere gemeente wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de wijkpredikant.

 Huwelijk en relaties

Indien u gaat samenwonen of trouwt, zijn de gegevens van uw partner niet automatisch bekend bij de kerk. Als u er prijs op stelt dat de kerk van uw nieuwe omstandigheden op de hoogte is, dient u zelf het kerkelijk bureau of de predikant te berichten.

Kerkelijke viering

Indien u een zegen wilt vragen over uw huwelijk of geregistreerd partnerschap dient u tijdig contact op te nemen met de wijkpredikant.  

Verhuizing

In de meeste gevallen krijgt de kerk bericht van verhuizing doordat de burgerlijke gemeente deze gegevens via de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA) doorgeeft aan de kerkelijke gemeente. Dit gebeurt echter niet altijd. Het kerkelijk bureau stelt daarom uw persoonlijk bericht hierover zeer op prijs.

Overlijden

Indien u wenst dat de kerkelijke gemeente betrokken is bij de uitvaart, kunt u - al of niet via de uitvaartondernemer - contact opnemen met de wijkpredikant.

Bericht van overlijden bereikt het kerkelijk bureau in de regel via de predikant en meestal ook doordat de burgerlijke gemeente een overlijden via de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA) doorgeeft aan de kerkelijke gemeente.  Dit gebeurt echter niet altijd. Als de predikant niet betrokken is - door middel van een uitvaartdienst of op andere wijze - stelt het kerkelijk bureau een bericht van de nabestaanden zeer op prijs.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord