Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Verhuizing

Leden van een gemeente van de Protestantse Kerk die naar Nieuwegein-Noord verhuizen worden automatisch lid van onze gemeente. Als u vanuit onze gemeente geen welkomstbericht krijgt, is uw verhuizing mogelijk niet bekend. U kunt dan contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Als u lid wilt blijven van de oude gemeeente, of kiest voor een andere gemeente van de Protestantse Kerk kunt u zich tot het kerkelijk bureau van die gemeente wenden. Dat zorgt dan voor inschrijving.

Als u verhuist en lid wil blijven van onze gemeente, kunt u zich wenden tot ons kerkelijk bureau.

Lid worden

Als u betrokken wilt zijn bij onze gemeente en eerst meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad of met het kerkelijk bureau.

Als u gedoopt bent kunt u worden ingeschreven als lid. Als u niet gedoopt bent, of lid blijft van een andere gemeente, kunt u worden ingeschreven als vriend. 

Als u lid bent en blijft van een ander kerkgenootschap kunt u in bepaalde gevallen ingeschreven worden als gastlid.

Vrienden en gastleden kunnen overal aan meedoen. Vrienden die niet gedoopt zijn kunnen niet worden gekozen als lid van de kerkenraad.

Uitschrijven

Indien u overgaat naar een ander kerkgenootschap, dient u dit schriftelijk te melden aan het kerkelijk bureau. Desgewenst kan aan u een verklaring worden verstrekt van doop en belijdenis.

Indien u niet langer lid wilt zijn van enige kerk, dient u zich schriftelijk uit te schrijven. De schriftelijke verklaring is nodig omdat alleen op die wijze de landelijke registratie wordt aangepast.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord