Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Vesperkring Nieuwe 'Gein'

Voor en met mensen met een verstandelijke beperking worden er in de Dorpskerk op elke laatste woensdag van de maand (uitzonderingen mogelijk, zie onder agenda) oecumenische vieringen gehouden van 19:15 - 20:00. Iedereen is van harte welkom. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie en thee gedronken.

 

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord