Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

De vieringen rond het Woord van God hebben een centrale plaats in de gemeente.

Zon- en feestdagen
In de zondagse eredienst sluiten we aan bij de oecumenische traditie en zingen we uit het nieuwe Liedboek.
Het Heilig Avondmaal in de diensten van Schrift en Tafel staat open voor jong en oud, voor ieder die zich door de Heer geroepen weet. Naast wijn wordt ook druivensap rondgedeeld. De gebruikelijke aanvangstijd is 10.00 uur. 

Soms hebben de zondagse diensten een bijzonder karakter, bijvoorbeeld door de inbreng van jongeren.

Na de diensten is er gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken.

Vespers
Naast de diensten op zondagen en op christelijke feestdagen, zijn er diensten op andere momenten zoals vespers in de Adventstijd en in de Stille Week voor Pasen

Voor de jeugd
Voor de kleinste kinderen is oppas aanwezig.

Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd zijn er tijdens een deel van veel diensten kinderdiensten. Na een gezamenlijke start in de kerk, gaan de kinderen tijdens de dienst naar hun eigen ruimte om naar het bijbelverhaal te luisteren. Vóór de voorbeden komen de kinderen weer terug.

Eenmaal per maand is er voor tieners (12-15 jaar) een eigen Tienerdienst.

Muziek
De muziek in de diensten wordt onder andere verzorgd door de organisten en door het koor Singing Source. In de Dichterbij-diensten treedt de Dichterbij-band op. 

 

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord