Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Mensen die nieuw zijn ontvangen van ons een welkomstbrief waarin staat wie wij zijn, waar zij ons kunnen vinden en wie hun predikant is. Bovendien ontvangen zij de 'Wegwijzer'; de informatiegids van onze kerk. Ons kerkblad 'Onderweg' wordt 8 keer per jaar bezorgd.
Uiteraard wordt men van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kerkelijke activiteiten en onze kerkdienst op de zondag bij te wonen in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg 1-3.Ook wijzen we op onze internetsite https://www.pgnn.nl waarin alle informatie over onze kerk te vinden is. Zo kunnen, via deze internetsite, de kerkdiensten live of achteraf gevolgd worden op tablet, telefoon of laptop.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord