Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Kerk in Actie Buitenland is een taakgroep van onze gemeente. Wij willen de gemeente betrekken bij diaconale activiteiten wereldwijd.
Dit doen wij door mee te werken aan speciale diensten en door het voeren van acties. Wij doen dit altijd samen met Kerk in Actie. Dit is de landelijke organisatie van de protestantse kerk. Kerk in Actie werkt samen met allerlei partner kerken en diaconale organisatie wereldwijd.

Kerk in Actie Buitenland richt zich vooral op Afrika, Azië, en Zuid-Amerika.Van 2021-2023 voeren wij actie voor Colombia. Wij vragen aandacht in een aantal diensten en schrijven stukken in de onderweg en voor de website. Daarnaast collecteren we via de Kerk in Actie/Diaconie collectes. 

Naast structurele aandacht voor Colombia, zullen we op een speciale manier op diverse momenten aandacht vragen voor "vergeten rampen". Dit zal gebeuren door middel van spontane korte acties, voorbeden en nieuws berichten op de site en in het kerkblad Onderweg.


Colombia is een prachtig land met uitgestrekte regenwouden, mooie bergdorpen en tropische stranden. Het land ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika en is 27 keer zo groot als Nederland. Het heeft ongeveer 50 miljoen inwoners waarvan er 11 miljoen in de hoofdstad Bogotá leven. 79% van de bevolking is katholiek en 14% is protestants. De biodiversiteit is de op één na meest diverse van de wereld.

Maar tegelijkertijd hangt er een duistere schaduw over dit land dat gebukt gaat onder geweld, armoede en drugsproblemen. Colombia was meer dan vijftig jaar verwikkeld in een gewapend conflict tussen de regering, paramilitaire groeperingen en guerrillagroepen. De conflicten hebben geleid tot 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen. Ondanks een vredesakkoord tussen de FARC en de overheid in 2016, is er nog een lange weg te gaan tot echte vrede. Nog steeds is er veel geweld waar mensen slachtoffer van worden. Mensen moeten regelmatig vluchten of worden van hun land verdreven en krijgen te maken met armoede en discriminatie. Steden raken overvol door de toestroom van vluchtelingen. Behalve geweld door de gewapende conflicten, heeft de bevolking te maken met gewelddadige drugskartels. Deze kartels willen hun macht in bepaalde regio’s behouden. Ze zaaien angst onder de bevolking, persen hen af en dwingen jongeren om zich bij hen aan te sluiten.

Door het vredesverdrag komen er wel steeds meer toeristen naar Colombia. Zo kwamen er in 2017 al ruim 17000 toeristen uit Nederland. Als kerkelijke gemeente gaan we van oktober 2021 tot augustus 2023 Colombia ook eens beter leren kennen. Dit doen we door in de Onderweg en tijdens een aantal diensten en collectes aandacht te geven aan een aantal projecten van Kerk in Actie en de lokale partnerorganisaties in Colombia.
Tijdens de Wereld Diaconaat zondag op 17 oktober was er aandacht voor GEMPAZ, de vrouwen als vredestichters. Deze organisatie is al in 2007 opgericht en richt zich op vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden in verschillende provincies. Ruim 100 vrouwen zetten zich in voor blijvende vrede in het land, maar ook in hun huis. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. In gespreksgroepen gaan ze daarmee aan de slag en ontdekken ze wat vrede en verzoening is. Ook geeft het hun de moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Nu de groepsbijeenkomsten vanwege de Covid-19 maatregelen al een tijd niet door konden gaan, zoeken ze ook naar andere manieren, zoals social media, om de mensen in Colombia te ondersteunen. In mei van dit jaar waren er in het land verschillende demonstraties en protesten tegen de regering en de president naar aanleiding van het verhogen van de belastingen voor de middenklasse. Hierbij vielen ook doden en helaas is één van de slachtoffers Nicolas, de zoon van Laura die lid is van de vrouwenkring in Cali de derde stad van Colombia.


colombia2 Tijdens de Kerst collecte zal dit jaar gecollecteerd worden voor het werk van de stichting de kleine arbeider (FPT Funación Pequeño Trabajador).
In Colombia zijn meer dan een miljoen kinderen die hard moeten werken onder zware
omstandigheden.Ze maken lange dagen op de markt of op de vuilnisbelt en groeien
vaak op in een omgeving met armoede en geweld. De stichting wil deze kinderen bescherming bieden en mogelijkheden om zich te ontwikkelen met een perspectief op een betere toekomst. De stichting verzorgt onderwijs en ondersteunt de ouders.
Voor wat oudere kinderen is er een centrum waar ieder jaar 45 jongeren een koksopleiding kunnen volgen.

Colombia heeft ook te maken met opvang van vluchtelingen uit Venezuela. Mensen hebben dat land de afgelopen jaren verlaten door de ernstige politieke en economische crisis. Door deze toestroom van vluchtelingen neemt het risico op seksuele uitbuiting en mensenhandel toe. Met name kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. In de noordelijke streek La Guajira biedt partnerorganisatie Renacer (vert: herboren worden) hulp.

De taakgroep Kerk in Actie Buitenland gaat nu de kerk weer open is, ook opnieuw gebruik maken van het publicatie bord in het Geinlicht. Hier wordt een poster opgehangen met de acties voor Colombia en de opgehaalde collecte inkomsten. Ook in de weekinfo en de Onderweg zult u regelmatig artikelen vinden die verder in gaan op het werk van GEMPAZ (vrouwen voor vrede), FPT (kinderarbeid), en Renacer (opvang vluchtelingen uit Venezuela). Via Kerk in Actie en Jeannet Bierman blijven we op de hoogte van de situatie in Colombia. Jeannet is een uitgezonden medewerker die nu in Colombia werkt als docente praktische theologie aan de universiteit in Cali. Daar geeft ze les aan de volgende generatie predikanten en kerkelijk werkers, die de mensen willen bijstaan in de moeilijke situaties in Colombia.

U kunt uw giften voor Colombia geven tijdens de komende Colombia collectes of overmaken naar de bankrekening (NL89 RABO 0373 7254 85) tnv.  PGNN inzake collecte onder vermelding van Colombia. Of via de GIVT-app op uw mobiele telefoon door de QR code in te scannen en een gift te geven. Deze QR-code is automatisch gekoppeld aan de projecten in Colombia.
Met uw steun kunnen de lokale projecten bv de volgende hulp bieden:
Voor 75 euro is er een jaar lang iedere dag iets te eten voor een kind, voor 200 euro kan een jongere een jaar een vaktraining volgen, een koksopleiding kost 1300 euro, en voor 450 euro kunnen de vrouwen voor vrede een cursus op locatie verzorgen.

Colombia4

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u terecht bij een van de diakenen of een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de taakgroep Kerk in Actie Buitenland: Riet, Carine, Jaap, Rob en René


 Noodhulp

Naast structurele aandacht voor Colombia, zullen we op een speciale manier op diverse momenten aandacht vragen voor "vergeten rampen". Dit zal gebeuren door middel van spontane korte acties, voorbeden en nieuws berichten op de site en in het kerkblad Onderweg.


Algemeen

De taakgroep Kerk in Actie Buitenland werkt samen met de landelijke organisatie van de protestantse kerk. Door middel van grote en kleine campagnes wordt aandacht en financiële steun gevraagd voor projecten die door partners van Kerk in Actie overal ter wereld worden uitgevoerd.

Dit zijn projecten die opkomen voor de belangen van mensen die dat zelf niet kunnen. Denk aan straatkinderen, ongeletterde minderheden, vrouwen, gevangenen, en mensen die zijn getroffen door een ramp. Kerk in Actie is een landelijke organisatie die zendings- en werelddiaconaatswerk verricht, met steun van onder andere kerkelijke gemeentes uit Nederland en vele partnerorganisaties overal ter wereld. Wilt u meer weten over de projecten van Kerkinactie? Lees dan de Kerk in Actie pagina in Onderweg voor actuele acties in onze gemeente. Of kijk op www.kerkinactie.nl

© 2023 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord