Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Elke week wordt in de kerkdienst gecollecteerd. Eén collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke gemeente of voor een met name genoemd deel van het landelijke kerkenwerk;  de andere voor het diaconale werk van de gemeente of voor een diaconale bestemming buiten de gemeente. 

Ook tijdens de online kerkdiensten is er gelegenheid om uw gaven te geven aan kerk en diaconie.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw gaven te geven, waarbij we u aanbevelen om uw gift via Givt app te geven.

1. Via uw mobiele telefoon met de Givt app. Informatie over de Givt app kunt u vinden bij Thuis digitaal collecteren via de Givt app.
Als u hulp nodig heeft bij het installeren van de Givt app meldt u zich dan bij de Meeleeflijn.

2. Via het overmaken naar bankrekeningnummer
NL89 RABO 0373 7254 85 t.n.v. PGNN inzake collecte administratie.
In de omschrijving kunt u aangeven welk bedrag voor de eerste collecte bestemd is, en welk bedrag voor de tweede collecte. Als u geen omschrijving geeft dan zal het bedrag gelijkelijk verdeeld worden over beide collectes.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord