Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Naar verwachting zullen de komende tijd een flink aantal mensen en gezinnen in zwaar weer terechtkomen door de stijgende kosten voor dagelijkse boodschappen en energie. Komt u in de knel of verwacht u in de knel te komen door de hoge energierekening of sterk gestegen vaste lasten? Doe een beroep op de diaconie, we staan klaar om te helpen.

In de maand november en december ontvangen de meeste huishoudens een overheidscompensatie van 190 euro. Als uw rekening voorlopig nog laag blijft of als u de overheidscompensatie van 190 euro niet nodig heeft, dan roept de diaconie op om te overwegen (een deel van) dit bedrag te delen met anderen.

Wellicht als hulp of ondersteuning aan mensen die u kent die wel een hele hoge energierekening hebben. Of anders aan de Kerkrentmeesters. De tarieven voor gas en elektra in de Kerk zijn momenteel 4x zo hoog als een jaar eerder.
U mag het ook toevertrouwen aan de Diaconie. Deze kan daarmee de organisaties in Nieuwegein als de Voedselbank en Stichting Urgente Noden ondersteunen.

U kunt uw gift overmaken naar:

  • Diaconie Dorpskerk via IBAN: NL 11 RABO 0373 7379 47 t.n.v Diaconie PGNN o.v.v. bijdrage energiearmoede
  • Kersttassen-actie 2022, u kunt uw bijdrage – liefst vóór 25 november – storten op IBAN: NL 11 RABO 0373 7379 47 t.n.v. Diaconie PGNN t.g.v. kersttassen 2022.
  • Kerkrentmeesters Dorpskerk via IBAN: NL 55 RABO 0373 7254 18 t.n.v. PGNN o.v.v bijdrage gas en elektra

Uiteraard kunt ook zelf rechtstreeks een organisatie ondersteunen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Voedselbank Nieuwegein, IBAN: NL 40 ABNA 0434 2542 90.
  • Stichting Leergeld Nieuwegein, IBAN: NL27 RABO 0166 2662 99
  • Stichting Urgente Noden, SUN Lekstroom, IBAN: NL 71 RABO 0155 2875 32.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord