Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

RobRob de Boer is een van de kosters in de Dorpskerk. In februari 2019 is Rob gevraagd of hij er wat voor voelde om mee te gaan draaien in de kostersgroep. Dirk den Hartogh heeft Rob begeleid tijdens een stage periode. Rob is inmiddels in staat om zelfstandig een kosterdienst te draaien.
Rob vertelt wat een koster zoal doet voordat een kerkdienst begint. In het Geinlicht doet hij de verlichting aan en zet hij de kratjes met koffiekopjes klaar voor de koffiedienst. Dan opent hij de kluis om de kerktelefoon en de geluidsapparatuur aan te zetten. Aan de verwarming hoeft niets te worden gedaan, aangezien dat allemaal automatisch geregeld wordt.

Om kwart voor tien laat hij de klok luiden. Verder plaatst hij de statenbijbel in de kerkzaal, legt hij het voorbedenboek klaar, en steekt hij de Paaskaars aan. Ook plaatst hij het doopvont, zet hij het avondmaalstel op tafel, en geeft hij de vaas met bloemen een plek in de kerk. En - niet onbelangrijk - hij activeert de microfoons, legt de headset voor de dominee klaar en test de geluidsinstallatie.
De kosters weten uiteraard hoe zij snel de nooduitgangen moeten openen als dat nodig mocht zijn.
Al met al zijn de werkzaamheden van een koster zeer divers en leuk om te doen, aldus Rob.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord