Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Henk Fijn van Draat vertelt dat hij vanaf het begin van de Meeleeflijn als een van de vijf coördinatoren is betrokken bij de Meeleeflijn. Het idee voor een Meeleeflijn ontstond naar het voorbeeld van één van de Utrechtse kerken en functioneert in onze gemeente vanaf maart 2015.

“Omzien naar elkaar is vanouds een wezenlijk kenmerk van de kerkelijke gemeenschap”, zegt Henk. De Meeleeflijn vult deze traditie aan met nieuwe en eigentijdse middelen zoals een vast email-adres en een Meeleeftelefoon die van 9 – 21 uur bereikbaar is.

 

Via de Meeleeflijn kunnen gemeenteleden aandacht vragen voor zichzelf bij bijzondere omstandigheden zoals ziekte, opname in een ziekenhuis of zorgcentrum, eenzaamheid of andere zorgen maar ook bij verheugende gebeurtenissen zoals geboorte of een huwelijksjubileum. Het kan ook zijn dat een gemeentelid aandacht vraagt voor iemand anders in verband met zorgelijke of verheugende omstandigheden. De predikanten en pastorale contactpersonen kunnen ook mensen aanmelden bij de Meeleeflijn.

Naast Henk zijn er nog 4 pastorale coördinatoren verbonden aan de Meeleeflijn: Catrien Eleveld, Toos Goedbloed, Fred Koops en Margriet van der Veen. Iedere pastorale coördinator heeft 1 x in de 5 weken een telefoondienst van 7 dagen. Het rooster wisselt op woensdag. De Meeleefcoördinator is verantwoordelijk voor de invulling van de ziekenlijst in de Weekinformatie en voor de meldingen op het Meeleefbord op zondag in het Geinlicht. Ook geeft de coördinator aan wie voor de bloemengroet in aanmerking komen.

Henk vertelt dat via email en telefoon uiteenlopende vragen en meldingen naar voren komen. Soms gaat het om een verzoek om een voorbede in de kerkdienst of om een melding voor de ziekenlijst. Ook komen er verzoeken om informatie door te geven aan een van de predikanten. Henk geeft aan dat er ook heel praktische vragen zijn waarbij de Meeleeflijn bijvoorbeeld kan verwijzen naar bestaande voorzieningen zoals de wijkzorg. Als er sprake is van eenzaamheid, kan één van de 8 Meeleeflijn-bezoekers  worden ingezet. Het verschil met de “gewone“ pastorale bezoekers is dat de Meeleef-bezoeker geen vaste wijk heeft maar op ad hoc basis en naar behoefte kan worden ingezet, ongeacht de leeftijd.

In de praktijk wordt er bijna dagelijks contact opgenomen met de Meeleeflijn. Uit reacties van betrokkenen komt naar voren  dat mensen die op de ziekenlijst hebben gestaan dankbaar zijn voor de vele reacties die zij hebben ontvangen, soms ook van voor hen onbekende gemeenteleden. In enkele gevallen is ook wel praktische hulp gerealiseerd zoals bij een mevrouw die haar pols had gebroken en acute ondersteuning nodig had. Ook de predikanten ervaren het functioneren van de Meeleeflijn in de praktijk als ondersteuning. “Maar de kern van dit alles”, zegt Henk, “blijft het omzien naar elkaar als gemeenteleden”.
 

Voor aanmeldingen zie kopje Meeleven op website.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord