Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Autodienst EdVerburg

Ed Verburg is coördinator/planner van de autodienst.

Gemeenteleden, die niet in staat zijn in een redelijk tijdsbestek zelfstandig naar de Dorpskerk te komen, hebben op deze manier toch de mogelijkheid om de kerkdiensten bij te wonen.

Autodienst wijkrooster

Op dit moment zijn er 8 wijken, met elk 5 chauffeurs en 1 of 2 passagiers. Elke zondagochtend worden de aangemelde passagiers in een vast rooster naar de kerk en na afloop weer terug naar huis gereden. In totaal zijn er dus zo’n 40 vrijwilligers die eens per vijf weken aan de beurt zijn om te rijden op zondag ochtend.

Zij doen dat met veel enthousiasme en er ontstaat op die manier ook weer een speciale band tussen chauffeurs en passagiers.

Elk half jaar stuurt Ed een berichtje naar alle chauffeurs met de vraag welke zondag(en) ze niet beschikbaar zijn om te rijden. In het rooster dat hij daarna maakt, probeert hij zoveel mogelijk rekening hiermee te houden, zodat het onderlinge ruilen zo weinig mogelijk nodig is.

De autodienst is een vrijwilligers organisatie. Aanmeldingen kunnen niet altijd binnen een week worden geregeld, maar het team doet zijn uiterste best om zo veel mogelijk personen, die zich aanmelden, geplaatst te krijgen in het wekelijkse rooster. Op dit moment rijden er 6 auto’s met slechts één passagier. Er zijn dus mogelijkheden om nieuwe aanmeldingen te honoreren. Autodienst OverallRooster

Indien het toch onmogelijk is om naar de Dorpskerk te komen, is er gelukkig een alternatief: thuis de dienst mee beleven via de kerktelefoon. Zie hiervoor elders op deze website.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord