Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Jenny Koops is al ruim 14 jaar coördinator van de oppasdienst. “Ik was al van plan me op te geven bij de oppasdienst van de Bron na een oproep dat er nieuwe mensen werden gezocht”, vertelt Jenny: “ toen er op een zondag in april 2003 ineens geen oppas bleek te zijn. Er werd in de kerk gevraagd wie de oppasdienst die zondag wilde waarnemen. Spontaan zei ik ja”.

Jenny vertelt: ”Het oppassen is nog steeds leuk om te doen”. Bij de oppasdienst gaat het om kinderen van 0 tot en met 3 jaar (vanaf 4 jaar gaan ze naar de kindernevendienst). Afhankelijk van de leeftijd wordt er gekleurd, gepuzzeld, voorgelezen of met speelgoed gespeeld. In een oppasschrift wordt altijd kort vermeld hoeveel kinderen er die dag waren en hoe de oppasdienst verlopen is. Dat aantal varieert per keer; soms is er 1 kind, soms zijn er 3, soms meer. Zijn er een keertje geen kinderen om op te passen dan gaat Jenny gewoon zelf naar de kerk.

“Direct na mijn eerste oppasdienst werd aan mij gevraagd of ik de coördinatie ook voor mijn rekening wilde nemen”, aldus Jenny. In die tijd werd het rooster nog geschreven, daarna door iemand uitgetypt en vervolgens rond gebracht. Maar Jenny, als mens van haar tijd, heeft het ‘rooster maken’ onmiddellijk gedigitaliseerd en de verspreiding vindt nu per e-mail plaats. In het begin, vertelt Jenny, werden er per oppasdienst twee personen ingeroosterd. Sinds 2009 wordt er één persoon per keer ingepland. Bij bepaalde diensten met Kerst, Pasen en doopdiensten worden er twee oppassers ingeroosterd. Op dit moment zijn er 5 personen die deel nemen en heb je gemiddeld 1 x per 5 weken dienst. Uiteraard kan de oppasdienst nog wel een paar extra handen gebruiken.

Vanaf mei 2013 werd er afwisselend (om de maand) gezamenlijke kerkdiensten gehouden in de Bron en in de Dorpskerk. Dat betekende dat ook de oppasdiensten van beide kerken werden samengevoegd. Op verzoek is Jenny de coördinatorenrol blijven vervullen. Na tijdelijk in de Emmauskerk een plekje te hebben gehad, zit de oppasdienst nu weer in haar eigen vertrouwde ruimte in het Geinlicht.

Omdat er elke zondag iemand is ingeroosterd, is opgave vooraf niet nodig. Alle kinderen zijn welkom en dat geldt dus ook kleinkinderen van kerkleden of kinderen van vakantiegasten.

(tekst en foto Tineke Bisschop)

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord