Overdenking

Pijn verblindt

Soms is het leven pijnlijk
door eigen toedoen
of juist door dat van anderen.
Door ziekte of gebrek
door wat niet gezien is
of wat niet mag zijn.

Het kan zo pijnlijk zijn
dat er bijna niet mee te leven valt.
Om verder te leven
leggen we iets op de pijn
een laag woorden
een dikke plak vrolijke ervaringen
een noodverband van gedachten
een prothese om verder te gaan.

Het is een vorm van levenskunst
maar beperkend is het ook,
al die hulpmiddelen
en bovendien: die ongenezen pijn
kan soms zomaar weer oplaaien
op een onverwacht moment
in een situatie die niet uitkomt
bij mensen die er niets mee te maken hebben.
Eigen verborgen pijn kan je zo
het zicht op de ander en diens pijn ontnemen.

Jezus had het vermogen
om mensen te zien en te ontmoeten
met hun pijn. 
Hij deed dat zonder eigen belemmeringen.
En toen hij zelf getroffen werd
door afgunst, verraad
verdriet, pijn en lijden
ging hij het aan,
met hartverscheurende zachtheid.

Wie in de weken voor Pasen
zich bezint op het lijden van de mens,
op het lijden van Jezus,
krijgt mogelijk ook oog voor eigen pijn.
Jezus voorbeeld van zachtmoedigheid
wijst ons de weg naar aanvaarding
en opent ons de ogen voor elkaar.

Welkom bij onze gemeente

Avondmaal in kleine kring

Op Witte Donderdag 17 april in de Bron. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om naar een gewone kerkdienst te komen. Door ziekte of andere beperkingen is het moeilijk om lang in een kerkbank te zitten of te midden van een grote groep mensen te zijn. Voor hen is het mogelijk het avondmaal te vieren in een kleine kring.

Lees meer...

De toekomst van onze gemeente

Op de gemeenteavond van dinsdag 22 april in De Bron om 20.00 uur wil de kerkenraad u als gemeenteleden een aantal belangrijke voorstellen doen over de toekomst van onze gemeente. Onder de leesmeerlink vindt u het hoofdartikel uit Onderweg, het kerkblad. Dit artikel is bedoeld om u op de hoogte te stellen van het traject tot-nu-toe dat de kerkenraad in zijn vergaderingen in het denken over het rapport van de stuurgroep heeft afgelegd.

Lees meer...

Spaaractie voor kinderen

In de 40-dagentijd sparen we met de kinderen sparen voor een goed doel. We doen dit in samenwerking met Kerk in Actie en de stichting ODE.
ODE helpt boeren en boerinnen om hun voedsel te verbouwen en hun armoede te verminderen. De organisatie helpt onder andere met irrigatiesystemen, waterputten, zaaigoed en meststoffen, gezondheidszorg en het verkrijgen van microkredieten.

Lees meer...

Uurtje Bron: op 28 april weer

Elke maandag van 19-20u in De Bron de Bijbeltekst van komende zondag lezen en bespreken onder leiding van een predikant. Weer vanaf 28 april. Iedereen is welkom. Graag zelf een Bijbel meenemen.

'Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt

kerk in actie 40dagentijdDe veertigdagentijd is de periode voor Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne samen met kerkelijke gemeentes en donateurs. Dit jaar is het thema 'Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt'. 

Lees meer...

Doopgelegenheid

Regelmatig is er de gelegenheid om een kind te laten dopen. De volgende data zijn:
8 juni (Pinksteren) in de Dorpskerk, ds. Hester de Rivecourt,
24 augustus in de Dorpskerk, ds. Inge Hoek.

Lees meer...

De veertigdagentijd

Op Aswoensdag, de woensdag na carnaval, begon de veertigdagentijd voor Pasen. De Bijbelteksten die in deze periode gelezen worden in de zondagmorgendiensten herinneren aan de oorsprong van deze gewoonte: nieuwe gelovigen bereidden zich in de eerste eeuwen na Christus voor op hun doop met Pasen. De teksten van de zondagen verwijzen naar de inhoud van hun voorbereidende catechese. De gemeente deed en doet zo nog altijd met hen mee.

Lees meer...

Kom in het welkomstteam!

 

We zoeken jongeren van 13 jaar of ouder voor het welkomstteam. Je ontvangt de kerkgangers bij de kerkzaal en deelt weekinformatie en liturgiekaarten uit. Nieuwe mensen wijs je de weg als dat nodig is.Je bent vanaf 9.30 aanwezig en maakt eventueel kennis met nieuwe jongeren na de dienst.

Lees meer...

Kampeerweekend 2014

kampeer weekeinde 2014Het Kampeerweekend met Hemelvaart wordt dit jaar extra bijzonder vanwege het 20-jarig jubileum. Daarom is er op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, een reünie voor kampeerders van het eerste uur, kampeerders die dit jaar voor het eerst meegaan en iedereen daartussenin.
Iedereen is van harte welkom voor het weekend of op de reüniedag.

Lees meer...